vissza a főoldalra

A dunai hajózás biztonságáért

Schváb Zoltán közlekedésért felelős helyettes államtitkár és Győri Gyula NKH-elnök részvételével tartottak ma sajtótájékoztatót a Dunán.

Magyarország jó úton halad. A magyar közlekedési ágazat egészét érintő, dinamikus döntések sora jellemzi a 2012-es esztendő közlekedési szakpolitikai mérlegét. Az európai közlekedésbiztonsági irányvonalakra építő hazai programok nyomán, a közlekedési ágazat legjobb szakembereinek bevonásával, egy átgondolt és szisztematikus munka valósul meg. Ennek megfelelően a kormányzati intézkedések a közlekedők, a járművek és az infrastruktúra viszonyrendszerében a biztonság fokozott erősítését tűzte ki célul.

2012-ben a Duna magyarországi szakaszán mintegy 1,2 millió tonna veszélyes árut szállítottak hajókon és több tízezer turista érkezett hazánkba a modern szállodahajókon. Ezen felül több millió tonna árut rakodtak magyarországi kikötőkben és szintén több tízezer személyt mozgattak termes személyhajók és kompok. Ezek igen jelentős számok, melyek bizonyítják, hogy Magyarország Kormányának, az államigazgatási és a piaci szereplőknek, illetve a civil szervezeteknek kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a Dunára, mint nemzetközi vízi útra.

A folyami információs szolgáltatások (RIS) olyan harmonizált információs szolgáltatások, amelyek a belvízi hajózás forgalom- és közlekedésirányítását támogatják. Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési Misztérium, a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) együttműködése keretében kerül sor a PannonRIS rendszer folyamatos fejlesztésére és üzemeltetésre. A kapcsolódó NFM miniszteri rendelet az AIS (nyomkövető) készülékek kötelező használatát írja elő a hajósok részére. Így már nem közlekedhet Magyarország területén olyan veszélyes árut szállító úszólétesítmény, amelyen ne lenne felszerelve és bekapcsolt állapotban a nyomkövető eszköz, illetve pontosan követhető a kiemelt turisztikai jelentőséggel bíró szállodahajók forgalma.

A magyar hajótulajdonosoknak és üzemeltetőknek az IRIS Europe II TEN-T projekt keretében fele részben magyar kormányzati, fele részben EU forrásból sor került 150 darab Inland AIS transzponder beszerzésére. A beszerzett eszközökből – a mai aktuális adatok szerint – 128 darab került pályázat útján használatba adásra a magyar lobogó alatt közlekedő hajók számára. A dunai vízügyi igazgatóságok hajóira került 10 darab transzponder, 3 darab készülék pedig a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság kapott használatba.

Folytatni kívánjuk ezt a törekvést és az IRIS Europe 3 projekt 2013-2014-es fázisában elektronikus hajózási térképeket megjelenítő alkalmazásokat tervezünk használatba adni szintén támogatott feltételek mellett.

A hajósoknak, fuvarozónak a veszélyes áruk vízi szállítását a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak történő bejelentésén túl a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területileg illetékes szerve felé is teljesítenie szükséges, mivel mindkét szervezet jogosult a szállítás ellenőrzésére. A két szervezet szakértői hozzáféréssel rendelkeznek a PannonRIS rendszer Hajókövető szolgáltatásához, mellyel nyomon tudják követni a hajók mozgását és szükség esetén azonnali beavatkozást tudnak eszközölni.

Összességében azt gondolom, hogy a magyarországi PannonRIS rendszer egy európai szintű jó példa, amely mutatja a közlekedésért felelős minisztérium elkötelezettségét a vízi közlekedés és annak biztonsága irányába és méltán példázza a kormányzati szervek és az iparági szereplők kooperációját. Mindez a sikeres történeteink részét képezi, hiszen a biztonságos infrastruktúra megteremtését olyan célként határoztuk meg, amely a jelenlegi közlekedéspolitika megvalósításának alapjait jelenti. A magyar közlekedéspolitikai célkitűzések megvalósításával olyan közlekedési rendszer jön létre, mely a hazai és térségi sajátosságokat kezelve, európai színvonalú és „biztonsági-szemlélet” központú. A biztonságos közlekedés közös ügyünk Európában.

2013. február 13., Schváb Zoltán, az NFM közlekedésért felelős helyettes államtitkára.

Forrás: magyarkozlekedes.hu


Hírek, események

A projekt hivatalosan lezárult, de a folyamat megy tovább
Elismerések a nemzeti ünnep alkalmából
Megjelent A Dunai Hajózás Kézikönyve
Projektzárás és könyvbemutató
ProDuna Zárókonferencia és könyvbemutató
Közlekedés: az EU közel 1,6 milliárd euró összegű pénzügyi támogatást nyújt a kulcsfontosságú TEN-T
Smart Rivers Konferencia 2013
Európa vízi útjainak jobb hasznosítása
A MAHOSZ Tisztújító Közgyűlése
Európa számára is jó példát mutatunk - Biztonság a vizeken is
Hatályba lépett a HSZ és a Képesítési rendelet módosítása
A Duna Bizottság 80. közgyűlése - Sajtóközlemény
6. SMART Rivers Nemzetközi Konferencia - SAJTÓKÖZLEMÉNY
Hajózási információs nap
Duna Régió Stratégia - Linzben a hajózásról
Vitaanyag - Dunai vízi közlekedési akcióterv
Inland Navigation Europe – Éves jelentés 2012
FONTOS! Új, mindenkit érintő hajósoknak szóló hirdetmények
A dunai hajózás biztonságáért
Idegenvezetői Világnap 2013 - Duna programok
SEE Mariner Konferencia - Meghívó
Védjegyoltalom alatt a ProDuna
Szakértői eszmecserék holland vizeken
Európa akcióban: egyéves a Duna régióra vonatkozó uniós stratégia
Tovább hajózik az EU Duna Régió Stratégia
Gyakorlati bemutató a Bánki Donát Szakközépiskolában
RSOE előadás az ESRI térinformatikai konferencián
Folytatódik a Folyami Információs Szolgáltatások fejlesztése
A Schönbrunn Budapesten
Hajófelvonulás a nemzeti ünnepen

Az oldalt létrehozta és üzemelteti az RSOE.
RSOE INE PIANC

A projektet az Európai Bizottság / DG MOVE támogatja. Európai Bizottság