vissza a főoldalra

Vitaanyag - Dunai vízi közlekedési akcióterv

Elkészült és ezúttal szakmai véleményezésre bocsátjuk azt a nemzeti akciótervet, amely a ProDuna projekt keretében a Dunával kapcsolatos fejlesztéseket célozza. A dokumentum közvetlenül kapcsolódik a NAIADES akcióprogramhoz és az EU Duna Régió Stratégiához, illetve természetesen a készülő Nemzeti Közlekedési Stratégiához az anyagban részletezett módon.

A ProDuna projekt keretében megfogalmazott Nemzeti dunai vízi közlekedési akciótervben közölt cselekvések célja a dunai hajózás fejlesztése. Ez a cél összhangban van mind az Európai Unió, mind Magyarország gazdaság- és közlekedéspolitikai törekvéseivel. Igaz, a vízi közlekedés elsősorban multimodális áruszállítási szerepének növelését célzó közösségi szándékhoz csak a magas szintű (közlekedés)politikai dokumentumokban kapcsolódik egyértelmű hazai elhatározás; az elmúlt években nem történt érdemi előrelépés, nem voltak a megvalósítást szolgáló átfogó projektek. Ezt az űrt pótolja a ProDuna projekt, amely az EU törekvéseivel összhangban támogatja az érintett kormányzati és szakmai szerveket a hazai belvízi hajózási ágazat fellendítésében.

Az akcióterv – egyelőre – nem támaszkodhat a stratégiaalkotás logikus sorrendjében kialakított időszerű ágazati (közlekedési), alágazati (vízi közlekedési) stratégiára vagy a Duna komplex hasznosításának hazai koncepciójára. Ezért a felvázolt lépések feszegetik az „akcióterv” műfaji kereteit (a megszokottnál általánosabban vannak megfogalmazva), hátterükben pedig magasabb szintű vagy alapvetően más célú európai és hazai dokumentumok, valamint a ProDuna projekt keretében felhalmozott szakmai ismeretanyag áll. Ezáltal az akcióterv nem töltheti be definíciószerű szerepét, a benne közölt lépések nem egy konkrét stratégia (vagy más konkrét koncepcionális dokumentumban megfogalmazott elképzelés) megvalósítását szolgálják.

E korlátok ellenére, a ProDuna projekt céljaival és ütemtervével összhangban, nem tartottuk célszerűnek az akcióterv megfogalmazásának és szakmai vitára bocsátásának halogatását. Meggyőződésünk, hogy – az akciótervet első lépésben a szakmai és gazdasági szereplők közreműködésével megvitatva és átdolgozva – a dokumentum alapul szolgálhat a belvízi hajózás szervezeti és szabályozási kereteinek, infrastruktúrájának és eszközállományának, áruszállítási, közforgalmú közlekedési és idegenforgalmi szegmensének, oktatásának és kutatásának fejlesztéséhez, összefoglalóan az alágazat versenyképességének javításához.

A kidolgozás alatt álló Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) elfogadása után, illetve ha a Kormány az NKS-sel összhangban a szintén előkészületben lévő alágazati stratégiát is jóváhagyja, értelemszerűen lehetőség lesz az akcióterv általánosan megfogalmazott céljainak részletes lebontására, kiegészítésére, frissítésére, szükség esetén újragondolására.

A vitaanyag letölthető a http://produna.hu/downloads/ProDuna_Nemzeti_akcioterv_v03_kikuld.pdf címről és 2013. május 13-ig várjuk előremutató, segítő javaslataikat, észrevételeiket az info@produna.hu email címre.


Hírek, események

A projekt hivatalosan lezárult, de a folyamat megy tovább
Elismerések a nemzeti ünnep alkalmából
Megjelent A Dunai Hajózás Kézikönyve
Projektzárás és könyvbemutató
ProDuna Zárókonferencia és könyvbemutató
Közlekedés: az EU közel 1,6 milliárd euró összegű pénzügyi támogatást nyújt a kulcsfontosságú TEN-T
Smart Rivers Konferencia 2013
Európa vízi útjainak jobb hasznosítása
A MAHOSZ Tisztújító Közgyűlése
Európa számára is jó példát mutatunk - Biztonság a vizeken is
Hatályba lépett a HSZ és a Képesítési rendelet módosítása
A Duna Bizottság 80. közgyűlése - Sajtóközlemény
6. SMART Rivers Nemzetközi Konferencia - SAJTÓKÖZLEMÉNY
Hajózási információs nap
Duna Régió Stratégia - Linzben a hajózásról
Vitaanyag - Dunai vízi közlekedési akcióterv
Inland Navigation Europe – Éves jelentés 2012
FONTOS! Új, mindenkit érintő hajósoknak szóló hirdetmények
A dunai hajózás biztonságáért
Idegenvezetői Világnap 2013 - Duna programok
SEE Mariner Konferencia - Meghívó
Védjegyoltalom alatt a ProDuna
Szakértői eszmecserék holland vizeken
Európa akcióban: egyéves a Duna régióra vonatkozó uniós stratégia
Tovább hajózik az EU Duna Régió Stratégia
Gyakorlati bemutató a Bánki Donát Szakközépiskolában
RSOE előadás az ESRI térinformatikai konferencián
Folytatódik a Folyami Információs Szolgáltatások fejlesztése
A Schönbrunn Budapesten
Hajófelvonulás a nemzeti ünnepen

Az oldalt létrehozta és üzemelteti az RSOE.
RSOE INE PIANC

A projektet az Európai Bizottság / DG MOVE támogatja. Európai Bizottság