vissza a főoldalra

Projekt bemutatása

A projekt célja, hogy támogassa az érintett kormányzati és szakmai szerveket a hazai belvízi hajózási ágazat fellendítésében, projektszemléletben menedzselje a hazai belvízi hajózással összefüggő feladatokat (menedzsment, promóció, oktatás, fenntartási kérdések és egyéb gyakorlati problémák megoldása), illetve a hazai piaci szereplőket segítse a versenyképessé válásban – összhangban az Európai Unió elvárásaival és szabályozásával.

A projekt, majd később a létrehozandó szervezet számára a következő misszió megfogalmazása javasolt: "A magyar belvízi hajózás szerepének erősítése és versenyképességének növelése" és "A magyar belvízi hajózás integrálása az európai közlekedési hálózatokba".

Az egyes stratégiai célterületeken belüli feladatokat a következők szerint javasolt kialakítani:

Stratégiai célok:

 1. Közreműködés a hatásos magyar belvízi hajózási politika kialakításában és alkalmazásában az európai irányvonalak mentén
 2. Logisztikai tárgyú kutatás és fejlesztés együttműködésben a közszférával és a piaci szereplőkkel
 3. Fejlesztési tanácsadás

Taktikai célok:

 1. A belvízi hajózási politika átültetése a gyakorlatba
 2. A belvízi hajózás megítélésének és pozíciójának javítása
 3. A kutatási irányok és témák meghatározása
 4. Intermodális szolgáltatások fejlesztésének támogatása
 5. Projekttervezés, -végrehajtás és értékelés

A projekt középpontjában a Duna áll, mint az egyik legjelentősebb TEN-T folyosó, melynek kihasználtsága indokolatlanul alacsony: a dunai árufuvarozás 10-20%-át éri el a rajnainak. Hazánkban ráadásul a víziút-hálózat minőségi jellemzői, a kikötők kihasználtsága és sűrűsége az EU átlagnál is rosszabbak. Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) Közlekedésfejlesztési Programjának vezérelve, hogy a hazai közlekedési rendszer szervesen illeszkedjen az európai hálózatokba. Megfelelő szabályozás alkalmazásával az ÚSZT belvízi hajózás részesedését az áruszállításban 8%-ra történő növelését tervezi 2020-ra. A terv célja többek között a Duna hajózhatóságának biztosítása a 2,5 m merülésű hajók számára az év minden napján, valamint az intermodális logisztikai központok fejlesztése.

A hazai gazdasági tervekhez igazodva a projekt célrendszerét az alábbi ábra szemlélteti.

A projekt célrendszere.

A ProDuna projekt hat munkacsomagra oszlik. A munkacsomagok a NAIADES akciótervben szereplő területekhez igazodnak, kiegészítve a szükséges projekt menedzsment munkacsomaggal.

A szakmai munkacsomagok belső struktúrája mind az öt esetben megegyezik:

 • elsőként egy-egy status quo report kerül kidolgozásra, melynek fő célja az állami és magánszektorban eddig megvalósult fejlesztések, projektek és egyéb kezdeményezések feltérképezése és rendszerezése szakterületenként;
 • a második lépés a stratégiai tervek kidolgozása együttműködésben a közlekedésért felelős minisztériummal és társszervezetekkel;
 • a harmadik feladat az egyes szakterületi akciótervek kidolgozása, melyet
 • negyedik egységként a konkrét akciók és intézkedések kidolgozása követ.

Ez a struktúra előre vetíti az öt szakmai munkacsomag által létrehozandó outputokat, így azok nem kerülnek külön részletezésre az alfejezetekben.

A projektmenedzsment munkacsomag feladata a menedzsmenti, tájékoztatási tevékenységek szervezése és ellátása, illetve az öt szakmai munkacsomag inputjai alapján egy egységes Nemzeti Víziközlekedési Akcióterv (NVA) kidolgozása. Szintén ez a munkacsomag ad lehetőséget a munka folytatásának megtervezésére az érintett szervezetek bevonásával.

A projekt időtartama: 2011. 01. 01 – 2013. 12. 31.

Az oldalt létrehozta és üzemelteti az RSOE.
RSOE INE PIANC

A projektet az Európai Bizottság / DG MOVE támogatja. Európai Bizottság